OSP Opalenie Ochotnicza Straż Pożarna Opalenie


 


Ochotnicza straż pożarna w Opaleniu zorganizowana została w 1927 r. Liczyła 30 członków. Jej założycielami byli m. in. Jan Bienerowski, pełniący do 1939 r. funkcję prezesa oraz Feliks Szulc pełniący funkcje naczelnika. Jako wyposażenie posiadała sikawkę ręczną na wozie z zaprzęgiem konnym oraz najniezbędniejszy osprzęt przeciwpożarowy. Dla potrzeb jednostki w 1927 r. we wsi wybudowana została strażnica. Do 1953 r. na wyposażeniu jednostki składały sie sikawka ręczna na wozie konnym zepsuty samochód i 1 motopompa. Już w 1946 r. jednostka OSP gasiła 3 pożary - budynku mieszkalnego i 2 gospodarczych, w 1947 - pożary 3 gospodarstw i bardzo groźny pożar w centrum wsi gdzie zapaliła sie sala zabaw. Sala spłonęła ale strażacy zapobiegli rozprzestrzenieniu sie ognia na inne budynki. Stratę jaką spowodował ten pożar wyceniono na 515000 zł. w 1948 r. jednostka zarejestrowana była w Wydziale Społeczno - Politycznym Urzędu Województwa Gdańskiego , który prowadził rejestr stowarzyszeń z terenu województwa , zrzeszała 20 członków ubezpieczonych w Kasie Strażackiej , a w 1949 r. 19 członków. W pierwszym okresie powojennym funkcję prezesa pełnił P. Wywias. W r. 1950 komendantem jednostki mianowany został Tadeusz Przewoźny a w 1955 Alojzy Binerowski. Od 1954 r. jednostka dysponowała sprawnym samochodem i motopompa. Na sesji GRM 26 VIII 1955 r. powołana została stała komisja p. pożarowa z udziałem komendanta OSP. Członkowie OSP prócz pełnienia funkcji ratowniczo-gaśniczych , zabezpieczali organizowane na terenie gromady imprezy publiczne. W 1960 r. samochód pożarniczy i motopompa zostały uszkodzone podczas powodzi, jednostka dysponowana jedynie ręczna sikawką. Uszkodzony w 1960 r. sprzęt dopiero w 1964 został naprawiony. W tym roku jednostka otrzymała również pełen zestaw umundurowania bojowego , a w następnym roku na wyposażenie apteczkę pierwszej pomocy. W związku z wystąpieniem pożarów lasów w 1966 r. jednostka uformowała leśne ratownicze drużyny p. pożarowe w Opaleniu i Widlicach . W latach 1970-73 wybudowana została nowa remiza z garażem, wg projektu ZUP w Tczewie.W 1970 r. jednostka otrzymała samochód pożarniczy i 2 motopompy, w 1987 drugi samochód pożarniczy , w 2002 roku samochód z 1970 r. zastąpiony został nowym samochodem ratownictwa drogowego marki Lublin.
W 1997 roku OSP w Opaleniu właczona została do KSRG ( Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego )
Do roku 2015 jednostka dysponowała pojazdami:

- Samochód gaśniczy średni (GBA) na podwoziu STAR 266

- Samochód ratownictwa drogowego lekki (SLRT) Ford Transit

- 4 motopompy i 2 agregaty.
 

Od roku 2015 OSP w Opaleniu dysponuje pojazdami :
-Samochód ratownictwa drogowego lekki (SLRT) Ford Transit
- Samochód średni gaśniczy i ratownictwa drogowego (GBA Rt) MAN TGM
- Średni samochód specjalny z podnośnikiem hydraulicznym o wysięgu 18 metrów (SH 18 ) STAR 200
- Przewoźna motopompa szwedzka Albina
- Pompa przeciwpowodziowa z silnikiem Jelcza.

Najcześciej czytane na naszej stronie
Nawałnica Chojnice 12.08
Skutki Środowej burzy.